ERİŞİLEBİLİRLİK VE ULAŞILABİLİRLİK TESPİT YAZILIMI

Fakülte, Yüksek Okul veya Kampüs Adı Giriniz:


Düz metin dosyası(TXT)
Zengin metin dosyası(RTF)

1.Yönlendirici Levha (Tabela) ve Uyarıcı İşaretler

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

2.Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

3.Tavandan sarkan işaret panolarının alt kotu zeminden en az 220 cm yüksekliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

4.Levha üzerindeki işaretlerin kolayca ayırt edilebilmesi için şekil (işaret) rengi ile zemin rengi kontrast durumdadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız

5.İşaret levha yüzeyleri parlama yapmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

6.Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

7.Braille alfabesi var ise doğru yükseklikte (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

8.TS 9111 standartlarına uygun Sesli bilgilendirme levhaları/ekranları mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

9.Işıklı bilgilendirme levhaları mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

10.Tabelalar önünde elle okumayı ve görüşü kesen bir engel (çöp kovası, oturma elemanı, bitki kümesi, ağaç, vb.) bulunmamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

11.Yönlendirici levhalar önünde algılamayı kolaylaştıracak uyarıcı bir yüzey ve kontrast renkler kullanılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

12.Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yük indirme bindirme sırasında mevcut yollarda yaşanabilecek güvenlik sorunu için mobil olarak konumlandırılabilecek levhalar vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

13.Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yük indirme bindirme sırasında mevcut yollarda yaşanabilecek güvenlik sorunu için sesli ve görsel uyarıcılar kullanımı için gerekli ekipman vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

14.Kent donatıları yaya yollarına ve yaya geçişlerine engel teşkil etmeyecek şekilde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

15.Kent donatıları (oturma bankları, aydınlatma lambaları, çöp kutuları, bitki saksıları, işaret bilgilendirme levhaları vb) en az 1 m aralıklarla yerleştirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

16.Sokak donatılarından dinlenme alanları/ bankların yanında tekerlekli sandalye kullanıcısının girebileceği bir alan (en az 90 cm) bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

17.Oturma amaçlı kent donatılarının oturma yükseklikleri uygun ölçülerdedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

18.Açık alanlarda yer alan masaların altındaki temiz boşluk ölçüsü uygun yüksekliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

19.Kent donatıları dış hava şartlarına dayanıklıdır ve su emmeyecek ve ıslandığında kaymayacak malzemeler kullanılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

20.Çöp kutularına erişim önden ve yandan tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişimi kolaydır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız

21.Çöp kutuları erişilebilir şekilde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

22.Çöp kutuları, az gören bireyler tarafından kolay algılanabilmesini sağlamak adına bulundukları çevreden zıt renklerle ayrılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

23.ATM’lere yaklaşımı ve parkı (durabilmesi için) engelleyecek herhangi bir fiziksel engel yoktur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

24.ATM’ler uzanma mesafeleri dikkate alınarak konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

25.Yaya yolları ve sirkülasyon alanlarında herhangi bir fiziksel engel (araç bariyerleri ya da mantarlar gibi) bulunmamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

26.Yürüme yollarında bulunan ağaç ve aydınlatma gibi unsurlar, yürüme yoluna uygun uzaklıktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

27.Yaya yolu üzerindeki nesneler hissedilebilir yüzeyler kontrast renkler ile algılanabilir nitelikte konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

28.Yürüme yolları en az 150 cm olacak genişliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

29.Yürüme yollarında kullanılan zemin malzemesi düz, sabit, dayanıklı, yumuşak ve ıslak kuru halde kaymayan özelliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

30.Yürüme yollarında duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-220 cm yükseklik aralığında bulunmaktadır. (Çıkıntı zeminden 68,5 cm yüksekliğin altında ve 220 cm yüksekliğin üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

31.Direk ya da sütunlar üzerinde kendi başına ayakta duran nesnelerin çıkıntı genişliği en fazla 30,5 cm ve yüksekliği 68,5-220 cm yükseklik aralığında bulunmaktadır. (Çıkıntı zeminden 68,5 cm yüksekliğin altında ve 220 cm yüksekliğin üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

32.Dolaşım alanları hemzemin yapılmıştır. (Merdiven basamağı ve kot farkı bulunmamaktadır.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

33.Görme engelliler için yaya yolları üzerinde TS 13536 ve TS ISO 23599 Standartlarına uygun kılavuz yollar uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

34.Yollarda algılanamayan noktalarda bahçe girişinden bina girişine kadar, bina girişinden de danışma bankosuna kadar hissedilebilir yüzey, kılavuz çizgi vb. uygulamalar bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

35.Kılavuz yollar rögar ve drenaj kanallarından uzakta bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

36.Yaya yollarında ızgara mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

37.Varsa yaya yolu üzerindeki tesisat kapakları ve ızgaralar ve hissedilebilir yüzeyler kontrast renkler kullanılarak işaretlenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

38.Izgara veya kapaklar zeminle hem yüz olarak yerleştirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

39.Izgaralar geçiş yoluna dik ve ızgara çubukları arasındaki mesafe en fazla 13 mm olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

40.Taşıt trafiğinin yoğun olduğu kavşak yollarında yaya geçitleri kavşaktan 3-5 m uzaklıkta bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

41.Işık kontrolsüz hemzemin, butonlu, kavşak adalı veya refüjlü yaya geçitlerinde, yaya geçidinin sağ ve solunda yaya korkulukları bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

42.Yürüme yolu zeminine, taşıt yoluna 30 cm mesafede yaya geçidi genişliğinde ve hissedilebilir uyarıcı yüzey uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklama

43.Kılavuz yolların başladığı, bittiği, yön değiştirdiği ve alternatif yola bağlandığı noktalarda uyarıcı yüzey elemanları kullanılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

44.Mevcut yaya kaldırımı standartlarda yer alan ölçülere uygundur (Yoğunluğu en az olan kaldırımların genişliği en az 150 cm olmalıdır. Boyuna eğim en fazla %5 enine eğim en fazla %2 olmalı ve kaldırımla taşıt yolu arasındaki seviye farkı en fazla 15 cm olmalıdır.).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

45.Kaldırım-araç yolu arasındaki seviye farklarını gidermek için kaldırım üzerine kaldırım rampası yapılmıştır. Boyuna eğim en fazla %5 enine eğim en fazla %2 olmalı ve kaldırımla taşıt yolu arasındaki seviye farkı en fazla 15 cm olmalıdır.).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

46.Kaldırım rampalarında; rampa başlangıcının 30 cm ilerisinden başlayan, 60 cm derinliğinde rampa genişliğinde hissedilebilir yüzey uygulaması mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

47.Kavşak noktalarında, yaya geçişi bulunan kaldırımların her iki yanında, bina girişlerinde seviye farkı olan noktalarda ve indirme-bindirme bölgelerinde rampa uygulaması vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

48.Rampalar rögar ve drenaj kanalı gibi yağmur suyunun toplandığı bölgelerden uzakta konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

49.Rampalarda kullanılan malzeme kaymaz özelliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

50.Tek yöne eğimli bordür rampaları en fazla %8 eğime sahiptir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

51.Rampa kenarları yuvarlatılmış ve korunaklı durumdadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

52.Üç yöne eğimli kaldırım rampası ve kenarları en fazla %8 eğime sahiptir.

Evet
Hayır

Açıklamalarımız ve Notlarımız:

53.Bordür rampaları kolay algılanabilir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

54.Karşıya geçişlerde yaya geçitleri vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

55.Yaya geçitleri kolayca algılanabilmektedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

56.Yaya geçitlerinde kullanılan malzeme kaymaz özelliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

57.Trafik ışıkları vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

58.Trafik ışıkları sesli ve görsel sinyaller verebilmektedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

59. Trafik ışığı sekansı; olası en yavaş kullanıcının geçişine izin verir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

60.Ulaşılabilir bir araç park alanı vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

61.Park edilebilen alan sayısı yeterlidir (toplam park yeri sayısının en az %5’i).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

62.Tek araç için ayrılmış alan genişlikleri standart ölçülere uygundur (Engelli araç otopark boyutları en az 250x600 cm olmalıdır ve iki park yeri arasında ve araç arkasında en az 150 cm geçiş koridoru bırakılmalıdır. Araç önünde ise en az 91 cm geçiş alanı bulundurulmalıdır.).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

63.Engelli araç park yerlerindeki düşey ve yatay işaretler ve levhalar TS 9111’e uygun şekilde düzenlenmiştir ve bu alanların, geceleri, aydınlatılması sağlanmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

64.Bu işaret ve levhaların, gerekli durumlarda aydınlatılması sağlanmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

65.Kapalı otopark alanları, erişim kolaylığı sağlayan asansör veya düşey sirkülasyon alanlarına yakındır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

66.Park alanları, bina girişlerinden itibaren 50 metre çapında bir alan içerisinde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

67.Kapalı park alanlarında net yükselik en az 2.40 metredir (Yükseklik uygun değilse ve uygun ölçüye getirilemiyorsa, engelli insanlar için uygun çözümü sunacak dış alan park çözümleri önerilmelidir.).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

68.Park alanları ve indi-bindi alanları erişilebilirlik sembolleri ile işaretlenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

69.Bina girişleri ve indi-bindi alanları arasında erişimi sağlayan yürüme yolları bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

70.Park alanı ve indi-bindi alanlarında görüşü ve erişimi engelleyecek herhangi bir fiziksel engel bulunmamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

71.Görme engelli bireyler için zeminde uyarıcı bantlar ya da ses uyarı sistemleri, az gören bireyler için parlak renkler ya da fosforlu şeritler uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

72.İşitme engelli bireyler için görsel uyarı sistemleri uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

73.Araca inme-binme yapılabilmesi için aracın trafik olmayan tarafında en az 160x780 cm’lik boş bir alan bırakılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

74.İnme-binme alanına geçişi sağlayan bir bordür rampası mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

75.Duraklar hava şartlarına karşı korunaklıdır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

76.Duraklarda oturma elemanları mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

77.Gerekli yüzeylere tutunma barları yerleştirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

78.Durağa tekerlekli sandalyenin girebileceği boş bir alan bırakılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

79.Gerekli standartları sağlayan sesli ve yazılı bilgilendirme mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

80.Durak önünde ve arkasında geçiş için en az 100 cm bırakılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

81.Saydam yüzeylerin bulunduğu duraklarda renkli, parlak ve yansıtıcı şeritler uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

82.Otobüsler, engelli erişimini kolaylaştıracak rampa gibi gerekli donatıları sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

83.Umuma açık yapılarda, ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri yapılarda en az 150 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

84.Merdivenlerde kullanım kolaylığının sağlanabilmesi adına 8 ila 10 basamakta bir sahanlık uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

85.Fiziksel konfor açısından; 1,85 metreden geniş dış mekan merdivenlerin orta kısmına herhangi bir risk oluşturmayacak ise korkuluk eklenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

86.Merdiven başlangıç, bitiş ve sahanlıklarında en az 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzeyler uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

87.Görüşü kolaylaştırmak ve kaymayı önlemek için basamak uçları 2,5 cm eninde merdivenin renginden farklı, algılanabilir renkte bir şerit yardımıyla işaretlenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

88.Merdiven basamak genişliği en az 30 cm, engelli bireyler için başka bir uygulamanın bulunmadığı yerlerde rıht yükseklikleri 15 cm, asansörün bulunduğu durumlarda en fazla rıht yüksekliği 18 cm ölçülerini sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

89.Engelli kullanımına uygun olmayan açık ya da şeffaf rıht uygulaması bulunmamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

90.Basamak ucunun açılı olduğu durumlarda, mevcut açı düşeyde en fazla 30 derece, basamak ucu çıkıntısı en fazla 1,3 cm ölçülerindedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

91.Merdiven basamakları kaymayan malzemeden mi ya da merdiven yüzeyleri kaymaz niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

92.Merdivenler kolay algılanabilir nitelikte konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

93.Merdiven basamakları algılanabilirliği açısından yeterli düzeyde aydınlatılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

94.Merdiven ya da basamakların yanında bir rampa mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

95.Rampa genişliği en az 100 cm veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaya yolu üzerindeki rampaların genişliği en az 100 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

96.Rampalarda korkuluk ya da yüksekliği en az 5 cm olan koruma bordürleri kullanılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

97.Rampanın başlangıcı ve çıkışında (ya da yön değiştiren noktalarda) dokuz metrede bir tekrar edecek şekilde sahanlık (150 x150 cm genişliğinde) uygulanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

98.Rampanın başlangıç ve bitiş noktalarına uyarıcı şeritler yerleştirilmiştir. (Şeritler başlangıç ve bitiş noktalarından 30 cm ileride başlayacak şekilde ve 60 cm genişlikte uygulanmalı ve bu yüzeyler rampa boyunca kılavuz iz ile birbirine bağlanmalıdır.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

99.Rampa kolay algılanabilecek şekilde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

100.Rampa yüzeyinde engel oluşturabilecek nesneler bulunmamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

101.Rampa Eğimi(Lütfen birini seçiniz.)

Rampa Eğimi %5
Rampa Eğimi %5 - %8 arasındadır.

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

102.Asansör umumi olarak kullanılan tüm katlara erişim sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

103.Asansörün iç ölçüleri tekerlekli sandalye kullanıcısının geçişine ya da manevra yapmasına olanak sağlayacak (120 cmx150 cm) yeterliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

104.Asansörün girişi için kapı boşluğu en az 90 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

105.Asansörün kabininin üç yüzeyinde yerden 90 cm yükseklikte tutunma barları mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

106.Asansör kontrol panelinin yüksekliği 90-110 cm arasındadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

107.Kabin içi kat düğmeleri en az 19 mm boyutlarındadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

108.Kat düğmelerinin altında en az 90 cm yükseklikte acil durum paneli bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

109.Kabin dışı asansör çağırma düğmeleri en az 19 mm boyutunda ve en az 90 cm yüksekliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

110.Kat işaret düğmeleri en az 6,4 cm boyutunda ve yerden en az 183 cm yüksekliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

111.Kat işaretleri asansörün hareket yönü ışıklı ve sesli uyarılarla desteklenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

112.Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında büyük harflerle yazılmış 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut aralığında kabartma yazılar bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

113.Braille alfabesi desteği mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

114.Tüm rakam, yazı ve semboller (Algılanabilirlik) bulunduğu zeminle zıt renktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

115.Asansör zemininde tekerlekli sandalye kullanıcısının hareketini zorlaştıracak halı vs. malzemeler uygulanmamıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

116.Kaldırma ve iletme platformu herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymadan kullanılabilir durumdadır. (Asansör ve rampaya elverişli olamayan alanlarda bu sistem kullanılmalıdır.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

117. 2,5 m’yi aşan yüksekliklerde platform asansör yerine normal asansör kullanılmıştır. (Platform asansörlerin en fazla Çıkabileceği yükseklik 2,5 metredir.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

118. 50 cm’yi aşan yükseklikteki platform asansörler koruma-güvenlik çerçevesine alınmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

119.Merdivenler için kullanılacak platformlarda, gerekli ölçüler sağlanmıştır. (Platform kullanılacak en az merdiven genişliği 90 cm, kaldıracın en az ölçüsü ise 90x125 cm boyutlarında olmalıdır.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

120.Kontrol paneli en fazla 1.20 yüksekliğindedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

121.Tırabzan, korkuluk veya tutamaklar; tahliye gerektiren durumlarda risk oluşturmuyorsa merdiven başlangıç ve bitişlerinin an az 30 cm ilerisinden başlatılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

122.Korkuluklar tüm basamaklar boyunca devam edecek şekilde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

123.Korkuluk, tırabzan ve tutunma barlarının yerden yükseklikleri (yetişkinler için 90 cm, çocuklar için 70 cm) uygun ölçülerdedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

124.Korkulukların bulunduğu alanlarda kenar takibi yapılabilmesi için gerekli olan 10 cm yüksekliğinde bir eleman yer almaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

125.(Tekerlekli sandalyenin küçük tekerleğinin ve koltuk değneklerinin rampadan kaymasını önlemek için) Rampalar, tırabzanların her iki yanından en az 30,5 cm dışarı doğru uzanmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

126.Korkulukların duvara monte edildiği durumlarda tutunma barları ile duvar arasında bulunması gereken en az 4 cm mesafe korunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

127.Tutunma barlarının duvarda yer alan bir boşluk içine yerleştirildiği durumlarda, tutunma barları ve duvar arasında olması gereken en fazla 8 cm mesafe sağlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

128.Tutunma barlarının duvarda yer alan bir boşluk içine yerleştirildiği durumlarda, tutunma barları, duvar boşluğunun alt noktasından en az 4 cm yukarı, üst noktasından en az 45 cm aşağıda olacak şekilde uygun ölçülerde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

129.Tutunma barlarının çapları 32 – 45 mm arası ve dengeli tutulmaya olanak sağlayacak şekildedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

130.Yapının ana giriş alanları erişilebilirdir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

131.Yapının ana giriş/girişlerine merdiven ya da basamak olmadan (rampa vs. ile) ulaşılabilmektedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

132.Girişler kolay algılanabilir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

133.Girişlerin önünde tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik manevra alanı sağlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

134.Kapının çalışma mekanizması kullanımı kolaylaştırır niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

135.Kapı genişliği en az 90 cm ölçüsündedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

136.Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

137.Acil çıkış alanlarındaki tüm yönlendirmeler karanlıkta parlayacak(fosforlu) özelliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

138.Çalışma yapıları, ofis ve yurtlar gibi çok kullanıcılı yapılarda en fazla 25 kişide, diğer kamusal yapılarda ise en fazla 50 kişide engelliler için 1 erkek ve 1 kadın tuvaleti yapılma şartı sağlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

139.Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kadın erkek ortak kullanımında olan erişilebilir bir tuvalet bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

140.Tuvaletler ve bu mekânlara erişimi sağlayan yönlendirmeler kolay algılanabilir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

141.Tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli en az 150x150 cm alanında ya da 150 cm çapında boş bir alan mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

142.Kullanılan malzemeler, ıslak ve kuru olmak üzere her durumda kaymaz niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

143.Kamu kullanımına açık ıslak hacimlerde yer alması gereken, mekânın farklı noktalarından ulaşılabilecek, acil durum çağrı aparatları mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

144.Kamu yapılarında yer alan ıslak hacimlerde kapılar dışarı açılabilir özelliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

145.Tuvalet kabinlerinde yer alan kapılar, dışa açılabilir ve kendi kendine kapanabilir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

146.Klozetin duvara ya da zemine monte edilme şekline göre değişiklik gösteren tuvalet kabin ölçüleri standartlara uygun niteliktedir. (Duvara monte: 142x150 cm, Zemine monte: 150x150 cm)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

147.Kabinlerin ön ve en az bir yan yüzeyinin zeminle birleştiği yerde, tekerlekli sandalye kullanıcısının ayağının yerleşebilmesi için gerekli en az 23 cm boşluk bulunma şartı sağlanmıştır. (Bu boşlukların derinliği en az 15 cm ve önünde herhangi bir engel bulunmayacak nitelikte olmalıdır.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

148.Kabin içlerinde, klozete en yakın yan duvarda ve klozet arkasındaki duvarda bulunması gereken tutunma barları; klozetin iki yanında duvar bulunmayan durumlarda ise arka duvara monte edilebilecek hareketli tutunma barları sağlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

149.Mevcut tutunma barları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir. (Yan duvarda bulunan tutunma barları arka duvardan en fazla 30 cm ileride başlamalı en az 107 cm uzunluğunda olmalıdır.) (Arka duvarda yer alan tutunma barları ise klozetin orta aksından yan duvara doğru en az 30 cm ve diğer yöne doğru en az 62 cm uzunluğunda olmalıdır)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

150.Tüm tutunma barları zeminden 80 ila 95 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır. (Arka duvarda yer alan tutunma barları ise klozetin orta aksından yan duvara doğru en az 30 cm ve diğer yöne doğru en az 62 cm uzunluğunda olmalıdır)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

151.Klozetin yanında lavabo bulunuyor ise; klozetin orta aksı ile lavabonun kenarı arasında bırakılması gereken en az 76 cm mesafe korunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

152.Lavaboların önünde, tekerlekli sandalyeli kullanımı için olması gereken, en az 76x122 cm boşluk bırakılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

153.Lavabo ölçü ve asma yükseklikleri standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir. (Tekerlekli sandalyeli kullanımı için lavabonun altında en az 49 cm boşluk olmalıdır. Lavabonun, yüksekliği, alt yüzüne kadar zeminden de en az 75 cm yüksekliğinde boşluk bırakılmalıdır. Lavabonun üst noktası zeminden en fazla 86 cm, duvardan derinliği ise 43 ile 49 cm aralığında olmalıdır.)

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

154.Lavabonun her iki yanında, aralarında 60-70 cm mesafe bulunacak şekilde, en fazla 110 cm yükseklikte ve en az 60 cm uzunlukta tutunma barları bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

155.Aynaların alt kenarı döşeme üzerinden en fazla 90 cm üst kenarı en az 190 cm yüksekliktedir ve tekerlekli sandalye kullananlar ve kısa boylular için alçalıp yükselebilen ayarlı aynalar, aynanın sabit olması durumunda ise öne doğru 10°-15° eğim yapacak şekilde asılma şartları yerine getirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

156.Sabunluk, havluluk, el kurulama makinesi gibi yardımcı donatılar önden ve yandan uzanma mesafesi içerisinde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

157.Duş içerisindeki donatılar tutunma barları, oturma elemanı, armatür vb. donatıları uygun ölçülerdedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

158.Giriş, danışma, bilet gişesi gibi alanlar tüm kullanıcıların erişimine olanak sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

159.Danışma ve bilet gişelerinde çalışan personel tüm kullanıcıya bilgilendirme yapabilecek donanıma sahiptir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

160.Gerekli yerlerde görsel ve sesli uyarılar mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

161.Bankolar tekerlekli sandalye kullanan bireylerin erişimi uygun yüksekliktedir (en fazla 86cm).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

162.Banko önlerinde tekerlekli sandalyelerin park edebileceği uygun alanlar yer almaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

163.Bedensel engelli bireylerin etkinliği diğer bireyler ile eşit şartlarda izleyebileceği tanımlanmış alanlar ya da oturma elemanları bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

164.Tribün oturma düzeninin olduğu durumlarda, etkinlik alanlarında, tekerlekli sandalyelerin yerleşebileceği noktalar işaretlenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

165.Tribün oturma düzeninin olduğu durumlarda, etkinlik alanlarında, tekerlekli sandalyelerin yerleşebileceği noktalara erişimde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

166.Tribün oturma düzeninde, dolaşım alanları ve diğer izleyiciler için ayrılmış alanları engellememek adına, tekerlekli sandalye için ayrılan alan yanında bulunan oturma elemanlarından en fazla 40 cm öne doğru çıkma koşuluna uygun şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

167.Büyük ölçekli salonlarda toplam oturma kapasitesinin 1/200’üne karşılık gelen sayıda tekerlekli sandalye alanı ayrılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

168.Oturma düzeni, tüm izleyicilerin etkinliği oturarak ya da ayakta izleme durumuna göre değişmeksizin, tekerlekli sandalye kullanan bireye rahat bir görüş açısı sunar niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

169.Tüm kullanıcılara eşit kullanım ve erişim olanağı sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

170.Sunulan katalog tarama sistemi kolay anlaşılabilir şekilde planlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

171.Aranılan kaynaklara ek bir yardıma ihtiyaç duymadan erişim sağlanmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

172.Mekânlar, yönlendirme ve uyarı sistemleri ile desteklenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

173.Kütüphane görevlileri tüm kullanıcılara yardımcı olabilecek donanıma sahiptir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

174.Kütüphane iç mekânları tüm kullanıcıları kolayca yönlendirebilir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

175.Kütüphane iç mekânları tüm kullanıcıları kolayca yönlendirme için yeterli düzeyde aydınlatılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

176.Kütüphanedeki geçiş alanları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

177.Görme güçlüğü olan kullanıcıların rahat erişimi için, duvar ve zemin yüzeyleri renk ve ton farklılıklarıyla algılanabilir hale getirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

178.Görme güçlüğü olan kullanıcıların rahat erişimi için, duvar ve zemin yüzeyleri renk ve ton farklılıklarıyla algılanabilir hale getirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

179.Kütüphanelerin oturma ve çalışma alanlarında bulunan donatıların en az %5’i tekerlekli sandalye yaklaşımına, masa kullanımına ve gerekli manevralara olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

180.Kütüphanelerde, özellikle görme engeli olan kullanıcılar için özel materyaller sağlanmıştır (elektronik metin, sesli kaynak, Braille alfabesi ya da büyük baskı yöntemiyle basılmış kaynaklar…).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

181.Kütüphanelerde işitme engellilere yönelik kabinler vardır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

182.Kütüphanelerde işitme engellilere yönelik bu kabinlerde ışıklı uyarı sistemleri konumlandırılması, yangın ve özel durumlarda bir ekran vasıtasıyla yazılı bilgilendirilme sağlanması şartları sağlanmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

183.Kütüphane içerisinde yer alan her türlü sabit ve hareketli mobilyalar yaklaşım, manevra ve uzanma mesafeleri göz önüne alınarak konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

184.Yemek yeme yüzeyleri, masalar, yemek alma ve ödeme bölümleri tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

185.Tüm kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve işaretler algılanabilir niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

186.Yemek alma sırasında tabak, çatal, bıçak gibi malzemelerin ve yemeğin alınacağı tezgâhlar tekerlekli sandalye kullanıcısının önden ve yandan uzanma mesafeleri içerisinde konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

187.Yemek tepsisi kaydırma rafları zeminden 70 ila 86 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

188.Tüm tezgâh önlerinde tekerlekli sandalyenin dolaşımına olanak sağlayan en az 91.5 cm genişliğinde bir geçiş alanı mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

189.Spor salonu girişleri, dolaşım alanları, soyunma odaları ve acil çıkışlar hissedilebilir yüzeyler, sesli ve görsel uyarıcılar ve yönlendirmeler ile tanımlı hale getirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

189.Spor salonu girişleri, dolaşım alanları, soyunma odaları ve acil çıkışlar hissedilebilir yüzeyler, sesli ve görsel uyarıcılar ve yönlendirmeler ile tanımlı hale getirilmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

190.Spor salonunda yer alan aletler arasında tekerlekli sandalyenin dolaşımı ve manevrasına olanak veren en az 150 cm ölçüsünü sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

191.Tekerlekli sandalyeli bireylerin aletleri kullanabilmesi adına, her tip aletin yanında tekerlekli sandalyenin park edebilmesini ve bireyin alete geçebilmesini sağlayacak en az 80x122 cm boyutlarında boş bir alan mevcuttur.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

192.Spor aletlerinin yakınında, bireylerin koltuk değneği, yürüteç gibi yardımcı aletleri bırakabilecekleri alanlar sağlanmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

193.Soyunma odası kapıları tekerlekli sandalye kullanıcısının geçebileceği ölçülerdedir (90 cm).

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

194.Kapılar dışarı açılacak şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

195.Kapının içeri açıldığı durumlarda, kapının açılış yönünde taradığı alan önünde tekerlekli sandalyenin park edebilmesi ve manevra yapabilmesi için boş alan bırakılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

196.Soyunma odaları içerisinde tekerlekli sandalyeli bireylerin de kullanabileceği şekilde zeminden 43-48,5 cm yükselen oturma elemanları bulunmaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

197.Odada yer alan dolaplar ve elbise askıları tekerlekli sandalyeli bireylerin önden uzanma mesafelerine imkân tanıyan ölçülerde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

198.Soyunma odalarında bulunan raflar zeminden 101,5 cm ile 122 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

199.Önde bir engel olmadığı durumlarda, önden uzanma yüksekliği zeminden en az 38 cm en fazla 122 cm ölçülerini uygun şekilde tasarlanmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

200.Önde yatay bir engelin bulunduğu durumlarda, uzanma mesafesi en fazla 63 cm, yüzey uzunluğunun 51 cm’den küçük olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 122 cm olacak şekilde düzenlenmiştir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

201.Yüzey uzunluğunun 51-63 cm arasında olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 112 cm’de olması dikkate alınmıştır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

202.Tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygulanacak uzanma mesafeleri, optimum ölçüler olan yatayda en fazla 50 cm ve düşeyde 60-120 cm aralığına uygun niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

203.Yandan uzanma durumlarında yüzey derinliği 25 cm’ye kadar olan engeller var ise uzanma mesafesi zeminden en az 23 cm en fazla 137 cm olma şartını sağlamaktadır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

204.Yüzey derinliğinin en fazla 61 cm olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 117 cm ölçüsüne uygun niteliktedir.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

205.Tüm kamusal mekânlarda; koridor, giriş holleri ve geçitler gibi dolaşım mekânlarına yerleştirilecek olan telefon (en fazla 120 cm yükseklikte konumlandırılmalıdır), ATM büfe gibi nesneler belirtilen uzanma mesafelerine uygun şekilde konumlandırılmıştır. - ATM derinliği 25,5 – 61 cm aralığında; yüksekliği zeminden en az 117 cm, en fazla 137 cm olmalıdır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

206.Tekerlekli sandalye kullanıcısının bir nesneye yandan yaklaşım yüksekliği yerden en fazla 137 cm en az 23 cm olmalıdır.

Evet
Hayır

Açıklamalarınız ve Notlarınız:

EOD; ?>