Kategori: Ders Kitapları

Mustafa Hakkı Kurt İlköğretim Dilbilgisi 2

Bu kitap, Patates Baskı Ekibi tarafından tek kopya olarak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde kullanılmak üzere görmeyen okuyucuların yararlanabileceği hale dönüştürülmüştür. Bu çalışma Patates …

Mustafa Hakkı Kurt İlköğretim Dil Bilgisi

Bu kitap, Patates Baskı Ekibi tarafından tek kopya olarak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde kullanılmak üzere görmeyen okuyucuların yararlanabileceği hale dönüştürülmüştür. Bu çalışma Patates …

Kemal Kara Osmanlı Tarihi

KEMAL KARA LİSE OSMANLI TARİHİ KEMAL KARA Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının15.05.2002 tarih ve 232 sayılı kararı ile 2002-2003 öğretim yılından itibaren …

İbrahim Sarıçam İlk Dönem İslam Tarihi

İSLÂM ÖNCESİ ARABİSTAN SİYASÎ TARİHİ ?:-:::-::::™-:::::-‘-,: :?:-:?:;:.;:,’–:; Tarayan: bekir şen AMAÇLAR Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İslâm öncesi siyasi coğrafya açısından Arap yarımadasının durumunu tanımlayabilecek Kuzey …

Hamza Anaç İlköğretim 4. Sınıf Türkçe

Bu kitap Patates Baskı atelyesinde Boğaziçi Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji Merkezi, internet kütüphanesine verilmek üzere, görmeyen okuyucuların yararlanması için bilgisayar ortamında taranıp, önce metne sonra …