Kayıt-Engelli Öğrenci Birimi Yardımcı Teknolojiler ve Eğitim Platformu”

YARDIMCI TEKNOLOJİLER VE EĞİTİM PORTALI KAYIT FORMU

Aşağıdaki form alanlarını eksiksiz doldurunuz. Üyelik formunu doldurarak yasal mevzuatın gerekliliklerini kabul etmiş sayılırsınız. 5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan " EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."

  • Kullanıcı adınızı T.C. Kimlik numarası şeklinde giriniz.

  • Şifre Güvenliği