I.Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı

1.GENİŞLETİLMİŞ ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER BÖLGE ÇALIŞTAYI

TEMA: EVRENSEL TASARIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK KONFERANSLARI

Önemli Tarihler

Bildiri ve sunum gönderim tarihinde son gün : 01 Mart 2019

Kongre tarihleri : 28,29 Mart 2019

Programın yayınlanması : 11 Mart 2019

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL-Akdeniz Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE-Rektör Yardımcısı/Engelli Öğrenci Birimi Sorumlu Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım-Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ömür Güler Selimoğlu-Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı